Nancy Antens Fotografie, gevestigd aan Bredaseweg 27B, 5111 GD Baarle-Nassau, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

www.nancyantensfotografie.nl
Bredaseweg 27B
5111 GD Baarle-Nassau
KvK: 77128508
06- 22 66 10 31
info@nancyantensfotografie.nl

Nancy Antens is de Functionaris Gegevensbescherming van Nancy Antens Fotografie.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres van een websitebezoeker
• Bankrekeningnummer

Nancy Antens Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling gegaan is of hoe de zwangerschap verloopt via de mail).

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@nancyantensfotografie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?
Door akkoord te gaan met deze privacy verklaring geef jij expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien jij echter bepaalde gegevens niet aan mij verstrekt of niet door mij laat verwerken, kan ik jou mogelijk niet goed van dienst zijn.

​Indien jij mij geen expliciete toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens of indien jij deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van jouw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van jouw persoonsgegevens kan in dat geval zonder jouw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Nancy Antens Fotografie. Daarnaast kan er op mij een wettelijke verplichting rusten om jouw persoonsgegevens te verwerken.

​Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Het verzenden van mijn facturen
Het verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van mijn dienstverlening
Jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
Om de fotoalbums bij jou af te leveren

Nancy Antens Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

​Nancy Antens Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

​​Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Contactgegevens: Nancy Antens Fotografie bewaart je contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
In jouw opdracht gemaakte foto’s: indien je toestemming geeft om foto’s te delen op www.nancyantensfotografie.nl en/of social media, bewaar ik de foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen en anders maximaal 12 maanden. Indien je geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s maximaal een half jaar. Zolang ik je foto’s bewaar, kun je deze bij mij nabestellen

Contactformulier en nieuwsbrief
Ik bied een nieuwsbrief aan waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over mijn producten en/of diensten. Na inschrijving via mijn website wordt je e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Als je een contactformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

​​Geautomatiseerde besluitvorming
Nancy Antens Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nancy Antens Fotografie) tussen zit.

​Bewaren van jouw persoonsgegevens
Nancy Antens Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de bewaartermijn van 10 jaar voor je persoonsgegevens.

Delen van jouw persoonsgegevens
Nancy Antens Fotografie deelt alleen met onderstaande derden jouw gegevens. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst overeengekomen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Betaaldiensten
Website hosting, systemen en e-mail
Fotoprintleveranciers
Albumleveranciers
Fotobewerkingssoftware
Online gallery
Diensten voor het versturen van bestanden
Social media- en advertentiekanalen

Ik zal uitsluitend deze informatie verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies
Nancy Antens Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

​​Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nancy Antens Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nancyantensfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Nancy Antens Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Nancy Antens Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nancyantensfotografie.nl.

Baarle-Nassau, januari 2024

Privacyverklaring